3P10-A10XXE系列(插墙型) 智能型铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
3PA1007E
6.8V/7.3V 1.2A
6V 5~10AH
3PA1015E
13.8V/14.8 0.8A
12V 3~7AH
 
3PA5015R 全自动可修复型铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
3PA5015R
13.8V/14.8V 0.8A or 3.3A
12V 4~90Ah
 
 
 
 
 
 
 
3P10-A10XX系列 智能型铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
3PA1007
6.8V/7.3V 1.2A
6V 5~10AH
3PA1015
13.8V/14.8 0.8A
12V 3~7AH
 
3P10-A10XXS系列(插墙型) 智能型铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
3PA1007S
6.8V/7.3V 1.2A
6V 5~10AH
3PA1015S
13.8V/14.8 1.08A
12V 3~7AH
 
 
 
 
 
 
 
3PA20XX系列 智能型铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
3PA2007
6.8V/7.3V 3A
6V 6~24AH
3PA2015
13.8V/14.8V 2A
12V 5~18AH
 
 
 
 
3PA50XX系列 智能型铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
3PA5012
13.8V/14.8V 3A
12V 10~24AH
3PA5024
27.8V/29.4V 1.5A
24V 5~12AH
3PA5036
41.7V/44.2V 1.0A
36V 2~10AH
 
 
 
 
 
 
 
A100-XX系列 智能型铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
A100-12
13.8V/14.8V 5.0A
12V 10~60AH
A100-24
27.8V/29.2V 2.0A or 2.8A
24V 10~30AH
A100-36
41.7V/44.2V 2.0A
36V 5~30AH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A200-XX系列 智能型铅酸电池充电器
1
型号
输出
适用范围
A200-24
27.8V/29.4V 6A
24V 12~60AH
A200-36
41.7V/44.2V 4.5A
36V 10~50AH
A200-48
55V/59V 3.5A
48V 10~40AH
 
 
 
 
A500-XX系列 智能型免维护铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
A500-24
27.2V/29.4V 14A
24V 30~200AH
A500-36
41.7V/44.2V 10A
36V 20~100AH
A500-48
55V/59V 7.5A
48V 15~70AH
A500-60
69V/73V 6A
60V 12~60AH
A500-72
82V/88V 5A
72V 12~60AH
 
 
 
 
A1500-XX系列 智能型免维护铅酸电池充电器
型号
输出
适用范围
A1500-24
27.8V/29.4V 30A
24V 100~300AH
A1500-36
41.7V/44.2V 30A
36V 100~300AH
A1500-48
55V 59V 25A
48V 80~300AH
A1500-60
69V 73V 20A
60V 50~250AH
A1500-72
84V 88V 17A
72V 50~250AH